Hervatting kerkdiensten... Hervatting kerkdiensten...
 
Om tussen kerkgangers minstens 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, houdt dit in dat niet alle leden en gasten tegelijk naar de dienst kunnen komen. Er zal worden gewerkt met een systeem van aanmelding en roulatie. Naar verwachting kunnen ongeveer 70 mensen tegelijk de dienst bezoeken.  Er ontstaat zo een cyclus van een x-aantal weken, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, waarin iedereen die zich aanmeldt een dienst heeft kunnen bijwonen. Uiteraard blijven we de kerkdiensten ook gewoon online uitzenden. De Kerkenraad zal er op toezien dat de diensten op een waardevolle maar ook veilige en verantwoorde manier zullen worden gehouden. 
Klik hier voor meer informatie over de werkwijze en het aanmelden.
terug