Gezongen Amen Gezongen Amen
Aan het eind van de dienst, na de uitgesproken zegen, beantwoordt de gemeente met een gezongen amen.

Dit amen wordt voortaan 4-stemmig gezongen.
De 4 stemmen (sopraan-, alt-, tenor- en baspartij kunt u beluisteren door middel van onderstaande geluidsbestandjes. Eerst hoort u eenmalig de betreffende stem gevolgd door de 4-stemmige melodie.

Klik hier voor de sopraan-stem
Klik hier voor de alt-stem
Klik hier voor de tenor-stem
Klik hier voor de bas-stem


 
 
OEFENEN LIEDEREN OEFENEN LIEDEREN
Onbekende en of moeilijker te zingen liederen kunnen voor aanvang van de eredienst worden geoefend.
Nellie de Visser en Gerda Dousma sturen in de week voorafgaande een e-mail met de oproep om te komen oefenen.
Wil jij ook meezingen? (je mag zelf bepalen of het die zondag schikt)
Stuur een e-mail naar:


Nellie en Gerda zullen je dan opnemen in hun adresbestand.