LEES DIT EERST.....! LEES DIT EERST.....!
Collecten
Omdat er vanaf 15 maart t/m 1 juni geen collectes worden gehouden stelt de kerkenraad voor dat u een gift doet die overeenkomt met wat gebruikelijk op zondag in de collecte- zakken doet. (Dus bijvoorbeeld als u in elke zak 1 euro doet
= 2 euro per week x 12 weken= 24 euro) Meer mag natuurlijk ook. U kunt dit bedrag storten op het rekeningnummer van de diaconie, rekeningnummer NL69RABO0331502909. Het bedrag wat vanaf 15 maart binnenkomt zal dan gedeeld wor- den in tweeën, waarvan de helft naar de kerk gaat en de an- dere helft zal door de diaconie worden verdeeld over de doelen die de zondagen op stonden om voor te collecteren. Mocht u het overmaken van een bedrag lastig vinden kunt u altijd bij 1 van de diakenen een envelop in de bus duwen. Zet er dan op waarvoor het is bedoeld.
Het sparen in de spaardoosjes voor Light for the World blijft u natuurlijk gewoon doen. De ZWO zal een goede manier en een goed moment verzinnen om deze in te leveren. U hoort daar rondom Pasen of misschien iets later meer over. Ook het collecteren aan de deur voor het verjaardagfonds gebeurt voorlopig niet. U zult wel een kaart in de bus vinden rondom uw verjaardag.
De diaconie is er voor allerlei hulpvragen. In deze heftige tijd kan dit natuurlijk ook een vraag van financiële aard zijn (bijv. voor ZZP-ers ter overbrugging tot de overheid iets compenseert). Schroom niet om iemand van de dia- conie of kerkenraad, of de dominee te bellen wanneer uw hulp nodig heeft.
Uitzendingen kerkdiensten de komende tijd..... 

Zoals eerder gecommuniceerd via Triade en de website, zullen de reguliere kerkdiensten niet eerder kunnen hervatten dan begin juni.

Tot die tijd wordt er elke zondag een live kerkdienst gehouden in de Mozeskerk, welke live wordt uitgezonden via kerkdienstgemist waarvan de link aan de rechterkant van deze site te vinden is en via de facebookpagina van de Mozeskerk.

Deze uitzendingen zijn beiden live, en technisch helemaal onafhankelijk van elkaar. Dat betekent, dat wanneer bijv kerkdienstgemist.nl overbelast is, de uitzending via facebook gewoon doorloopt; of andersom.
Als u dit in de gaten houdt, is de kans groot dat u elke zondag live de kerkdienst uit de Mozeskerk kunt volgen.
vragen of opmerkingen: stuur een mail naar communicatieteam@pknkapellebiezelinge.nl
terug