Kerkenraad Kerkenraad
Predikant: ds. Douwe de Roest
predikant@pknkapellebiezelinge.nl

Voorzitter: dhr. André Verschoor

Scriba: mw. Ariana Vinke
Postbus 110, 4420AD Kapelle
scriba@pknkapellebiezelinge.nl

Moderamen:
-Predikant
-Voorzitter Kerkenraad
-Voorzitter Diaconie
-Voorzitter Kerkrentmeesters
-Scriba

kerkenraad@pknkapellebiezelinge.nl

Diakenen:
Postbus 139, 4420AD Kapelle
diaconie@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Jos Marinissen (voorzitter)
-dhr. Kees Eversdijk (penningmeester)
-mw. Daniëlle Hoogesteger (secretaris)
-dhr. Quinten van de Vrie
-dhr. Gerard Kooiker
-mw. Karin Faber
-mw. Willemien Moelker 

Ouderling-Pastoraal (tot 75 jaar):
-mw. Nicolette Landegent
-mw. Jessica Burger

Ouderling-Ouderen (75+):
-mw. Hanneke van den Berge
-Vacant 

Ouderling-Jeugd:
mw. Jarina op 't Hof
Ouderling Communicatieteam:
mw. Mieke Vleugel 

Ouderling-Kerkrentmeester:
Postbus 110, 4420AD Kapelle

kerkrentmeesters@pknkapellebiezelinge.nl
-dhr. Joop Visée (voorzitter)
-dhr. Mart Gijzel
-dhr. Martin Kuper 
 
Vergaderingen Vergaderingen
Vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar.
De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden (en andere belangstellenden) als toehoorder tot een bepaalde vergadering of een deel daarvan toegelaten worden.
Plaatselijke regeling § 3.5 en 3.8