Kindernevendienst Kindernevendienst
Elke zondag is er voor de kinderen van 4 ™ 12 jaar (groep 1 ™ 8) kindernevendienst.
Voor de preek gaan de kinderen naar een aparte ruimte. (De oudste en de jongste gaan elk naar een andere ruimte)
We vertellen een bijbel verhaal en hierna verwerken we het verhaal d.m.v. een tekening, kleurplaat, werkblad.
Het bijbel gedeelte sluit zoveel mogelijk aan op de tekst van die zondag. Er wordt gebruik gemaakt van “Kind op Zondag”
terug