40 dagentijd en Pasen

40 dagentijd en Pasen

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2019
PROTESTANTSE GEMEENTE
KAPELLE-BIEZELINGE-EVERSDIJK

THEMA: EEN NIEUW BEGIN

Als kerkenraad van de Mozeskerk vinden we het belangrijk om vast te houden aan de goede gewoonten die we door de jaren heen hebben opgebouwd om de Veertigdagentijd bewust te beleven. Onderstaande agenda is bedoeld om een duidelijk beeld te geven van wat er in deze periode georganiseerd wordt. En we hopen dat we zo samen een waardevolle tijd te beleven, onderweg naar Pasen.

In de Veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.

Opnieuw beginnen is niet altijd gemakkelijk. In deze Veertigdagentijd hopen we inspiratie en kracht te vinden om een nieuwe start te kunnen maken.


AGENDA VEERTIGDAGENTIJD

Avondgebed Aswoensdag 6 maart 19.15 u

Eerste zondag 10 maart 10.00 u
voorganger Mw. Marja Maris


Biddag woensdag 13 maart
Gezamenlijke dienst 10.00 u
Hervormde kerk
Voorganger ds. L.C.P. Deventer
Gezamenlijke dienst 19.30 u
Mozeskerk
Voorganger ds. L.C.P. Deventer

Tweede zondag 17 maart 10.00 u
Voorganger ds. Ferry Buitink


Avondgebed woensdag 20 maart 19.15 u

Derde zondag 24 maart 10.00 u
Voorganger
ds. Mariëlle Berends-
van Waardenberg

Avondgebed woensdag 27 maart 19.15 u

Vierde zondag 31 maart 10.00 u
Voorganger ds. Ferry Buitink


Avondgebed woensdag 3 april 19.15 u
Soepverkoop Hervormde Kerk t.b.v. Pakistan
Sobere maaltijd om 18.00 u
Inloop vanaf 17.30 u 

Vijfde zondag 7 april 10.00 u
Voorganger ds. Dick Steenks 
Paasgroetenactie voor gevangenen

Avondgebed woensdag 10 april 19.15 u

Zesde zondag (Palmpasen) 14 april 10.00 u
Voorganger
ds. Mariëlle Berends- 
van Waardenberg
De kinderen worden om 10.00 uur 
in de Linge verwacht om 
palmpasenstokken te versieren.

AGENDA STILLE WEEK

Avondgebed maandag 15 april 19.15 u
            Filmavond Mozeskerk
            Nadere info volgt

Avondgebed dinsdag 16 april 19.15 u

Avondgebed woensdag 17 april 19.15 u

Witte donderdag 18 april 19:30 u
Gezamenlijke dienst in
de Hervormde kerk
Voorganger ds. L.C.P. Deventer
            Kijken van The Passion
            Mozeskerk  20.30 u   

Goede Vrijdag 19 april 19.30 u
Voorganger nog onbekend


Stille zaterdag Paaswake 20 april 21.30 u

Pasen 21 april 10.00 u
Voorganger Dr. A. Jobsen


(wijzigingen voorbehouden)

COLLECTEDOELEN VEERTIGDAGENTIJD
In deze Veertigdagentijd zetten we ons in om mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.

Zondag 1 Cuba,Kerk zijn in woord en daad
Zondag 2 Nederland, Verlaat de gevangenis…en dan?
Zondag 3 Stop kinderarbeid in India
Zondag 4 Nederland, Pionieren rond 
                zingevingsvragen
Zondag 5 Rwanda, 25 jaar na de genocide
Zondag 6 Nederland, Jongeren doorleven het paasverhaal
Paaszondag Versterk de kerk in PakistanSPAARDOOSJES
Ook dit jaar sparen we in deze tijd thuis met de spaardoosjes. Het spaardoel, gekozen door de ZWO-commissie, is dit jaar een deel project van NOAD – Pakistan: de verbetering van leefomstandigheden van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.


VEERTIGDAGENTIJDKALENDER 
KERK-IN-ACTIE
De Veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de kalender van Kerk-in-Actie gratis aan of download de app (www.kerkinactie.nl).

40 DAGEN INSPIRATIE!
Ook de nieuwe veertigdagenkalender van Tear ligt voor je klaar. Met voor iedere dag in de veertigdagentijd een Bijbelse overdenking, weetjes én tips over hoe je een eerlijke en bewuste leefstijl in de praktijk brengt.
Bestellen via https://kalender.tear.nl.PASEN VOOR DE KINDEREN
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken.
Elke week krijgen we een ‘beginnersdiploma’ te zien op de schermen in de kerk. Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de verschillende zondagen.
Er zijn zeven illustraties voor elke zondag één. Naast de ‘beginnersvaardigheid’ staat op het diploma steeds een illustratie van twee kinderen: Julia en Stef. De verhalen over Julia en Stef zijn bedoeld als een korte opstap naar het thema en Bijbelverhaal van de zondag. 

Zondag 10 maart Lucas 4:1-13
Kiezen In de woestijn moet Jezus kiezen: kiest Hij voor wat de duivel hem vertelt of voor wat God van Hem vraagt.
Zondag 17 maart Lucas 9:28-36
Wakker worden Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen van Jezus. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken
Zondag 24 maart Lucas 13:1-9
Geduld De eigenaar van een vijgenboom heeft geduld: misschien zal de boom volgend jaar vrucht geven
Zondag 31 maart Lucas 15:11-32
Vergeven Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of blijft hij buiten staan mopperen?
Zondag 7 april Lucas 20:9-19
Teruggeven Oneerlijke oppassers pikken de wijngaard in waar ze op moeten passen.
Zondag 14 april Lucas 19:29-40
Juichen De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden.
Zondag 21 april Johannes 20:1-8
Hulp krijgen Jezus heeft veel mensen geholpen. Maar wie helpt hem als het donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood vandaan.
PROJECTLIED
Bij het project is ook een nieuw lied gemaakt: ‘Wij bidden om een nieuw begin’. Het lied heeft een nieuwe tekst en een nieuwe melodie. In het lied wordt elke week het Bijbelverhaal verbonden met een gebed om een nieuw begin. 
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven.

 

terug